Fakta

Byggepligt:
Der er ikke byggepligt på grundene.
Grundejerforening:
Man skal være medlem af grundejerforeningen, jf. lokalplanen, se lokalplanen her.
Jordbundsforhold:
Ved prisfastsættelse af grundene, er der taget højde for de aktuelle jordbundsforhold. Du kan se de geotekniske undersøgelser på de enkelte grunde ved at klikke her eller kontakte EDC på edcprojekt@edc.dk

Værd at vide

Herunder finder du nyttige informationer omkring
de forsyningsselskaber der vedrører Kysthaven.

Kloak:
Hedensted Spildevand

Købsprisen er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. Dette bidrag er udlagt af sælger, og er en del af købsprisen. Grunden er kloakeret, og der er mulighed for afledning af spildevand og regnvand i separatsystem, i kloakledninger ført ca. 1 meter ind på grunden.

Naturgas:
Evida

Købsprisen er ekskl. tilslutningsbidrag til naturgas. Køber skal kontakte Evida ved etablering af gasstik. Pris 2021 = kr. 15.000 inkl. moms.
Hovedledningsnettet er etableret og betalt af sælger. Stikledning udføres efter nærmere aftale med udbyder.

Vand:
Juelsminde Vand

Købsprisen er inkl. tilslutningsbidrag til vand. Køber betaler tillægspris for målerbrønd jf. gældende takst. Hovedledningsnettet er etableret. Stikledninger og målerbrønde udføres efter nærmere aftale med Juelsminde Vand og bekostes af køber.

El:
Konstant Net

Hovedledningsnettet er etableret, inkl. skabe ved skel. Tilslutning til skab udføres efter nærmere aftale med KONSTANT Net, hvor måler ligeledes udleveres.

Pris 2021 = 19.375 kr. inkl. moms.

TV og internet:
Juelsminde Antenneforening

Der er mulighed for tilslutning til Juelsminde Antenneforening, der er leverandør af Internet og TV.

Der forefindes stikledninger i skel, der er klar til indføring på den enkelte grund.

Fastnettelefon, internet, tv:
YouSee

Der betales ikke for tilslutning til telefonnettet.
Hovedledningsnettet er etableret, inkl. skabe ved skel – og eller stikledninger klar til indføring på den enkelte grund. Gravearbejdet udføres/betales af grundejeren. Der betales til YouSee, afhængig af hvilke ydelser man ønsker at købe.