Fakta

Herunder finder du væsentlige informationer omkring parcelhusgrundene i Kysthaven

Fotograf: David Jervidal

Yderligere information

Byggepligt
l Kysthaven er der ikke byggepligt på grundene. Dette giver dig frihed til at købe og holde på grunden uden nogen tidsmæssige forpligtelser til at påbegynde byggeri.

Grundejerforening:
Vedtægterne til grundejerforeningen er under udarbejdelse. De vil blive offentliggjort på hjemmesiden snarest.

Jordbundsforhold:
Ved prisfastsættelse af grundene, er der taget højde for de aktuelle jordbundsforhold. Du kan se de geotekniske undersøgelser på de enkelte grunde ved at klikke her. Kontakt gerne Malene Juul på 73 70 71 30 for nærmere information om grundene.

Få alle detaljer: Byggepligt, grundejerforening, og forsyningsselskaber.

Få mere information omkring de fakta som omhandler Kysthaven. Her finder du svar på byggepligt, grundejerforening m.m. Derudover kan du også finde informationer omkring de forsyningsselskaber som benyttes.

Værd at vide

Grundpriserne er ekskl. tilslutningsbidrag som ca. udgør 140.000 kr.
Herunder finder du uddybbende informationer om forsyningsselskaberne der vedrører Kysthaven.

Kloak: Hedensted Spildevand

Købsprisen er ekskl. tilslutningsbidrag til kloak. Pris 2024 = 78.395,47 inkl. moms. Dette bidrag er dog udlagt af sælger, og afregnes ifm. handlen. Grunden er kloakeret, og der er mulighed for afledning af spildevand og regnvand i separatsystem, i kloakledninger ført ca. 1 meter ind på grunden.

Vand: Juelsminde Vand

Købsprisen er ekskl. tilslutningsbidrag til vand. Pris 2024 = 37.500 inkl. moms. Hovedledningsnettet er etableret. Stikledninger og målerbrønde udføres efter nærmere aftale med Juelsminde Vand og bekostes af køber.

Varmekilde

Købsprisen er ekskl. tilslutningsbidrag til varmekilde fx. varmepumpe eller fjernvarme. Juelsminde Fjernvarme arbejder på en samlet plan for byen.
Kontakt ejendomsmægler Malene Juul på 73 70 71 30, for at høre nærmere om de potentielle varmekilder, som er velegnet til din drømmebolig.

EL: KONSTANT Net

Hovedledningsnettet er etableret, inkl. skabe ved skel. Tilslutning til skab udføres efter nærmere aftale med KONSTANT Net, hvor måler ligeledes udleveres. Pris 2024 = 22.437,5 kr. inkl. moms.

Fibernet: Fibia

I Kysthaven har I mulighed for at få lynhurtigt internet. Der er fibernet i området, hvor I frit kan vælge mellem Fibias mange samarbejdspartnere.

TV & internet: Juelsminde Antenneforening

Der er mulighed for tilslutning til Juelsminde Antenneforening, der er leverandør af internet og TV. Der forefindes stikledninger i skel, der er klar til indføring på den enkelte grund.

Scroll to Top