Fakta

Fakta

Fakta

  • Der er ikke byggepligt på grundene.
  • Man skal være medlem af grundejerforeningen, jf. lokalplanen, se lokalplanen her.
  • Jordbundsforhold – Ved prisfastsættelse af grundene, er der taget højde for de aktuelle jordbundsforhold. Du kan se de geotekniske undersøgelser på de enkelte grunde ved at klikke her: se jordbundsforhold
Spørg her

Værd at vide

Herunder finder du nyttige informationer omkring de forsyningsselskaber der vedrører Kysthaven.

Kloak – Hedensted Spildevand
Købsprisen er inkl. tilslutningsbidrag til kloak. Dette bidrag er udlagt af sælger, og er en del af købsprisen. Pris 2016 = 59.489,88 kr. inkl. moms.
Grunden er kloakeret, og der er mulighed for afledning af spildevand og regnvand i separatsystem, i kloakledninger ført ca. 1 meter ind på grunden.
Læs mere om Hedensted Spildevand
Vand – Juelsminde Vand
Købsprisen er ex. tilslutningsbidrag til vand. Dette bidrag indbetaler køber selv til Juelsminde Vand inden der etableres målerbrønd / udleveres måler. Pris 2016 =38.755 kr. inkl. moms.
Dertil tillægges pris for målerbrønd, jf. gældende takst.
Hovedledningsnettet er etableret, og stikledninger og målerbrønde udføres efter nærmere aftale med Juelsminde Vand. Stikledning / målerbrønde afsluttes ca. 1 meter inde på grunden.
Prisen er ex. nedgravning af stikledning på grunden.
læs mere om Juelsminde Vand

Naturgas – Ørsted
Købsprisen er ex. tilslutningsbidrag til naturgas. Dette bidrag indbetaler køber selv til Ørsted inden der etableres gasstik. Pris 2012 = 14.000 kr. inkl. moms.
Hovedledningsnettet er etableret og betalt af sælger. Stikledning udføres efter nærmere aftale med Ørsted. Prisen er inkl. fremføring af gasledning hen ind til husets sokkel.
Læs mere om Ørsted

El – NRGI
Købsprisen er ex. tilslutningsbidrag til el. Dette bidrag er udlagt af sælger, og refunderes til sælger ifm. med handlen. Pris 2012 = 17.500 kr. inkl. moms.
Hovedledningsnettet er etableret, inkl. skabe ved skel. Tilslutning til skab udføres efter nærmere aftale med NRGI, hvor måler ligeledes udleveres. Prisen er ex. nedgravning af stikledning på grunden.
Læs mere om NRGI

Fastnettelefon, internet, tv – YouSee
Der betales ikke for tilslutning til telefonnettet.
Hovedledningsnettet er etableret, inkl. skabe ved skel – og eller stikledninger klar til indføring på den enkelte grund. Gravearbejdet udføres/betales af grundejeren.
Der betales til YouSee, afhængig af hvilke ydelser man ønsker at købe.
Læs mere om YouSee

Spørg her